fredag 16 november 2018

måndag 5 november 2018

9.


Vaknar i gräset,
  himlen
skuggad av mörka moln

Låter tankarna
  vandra
från havets botten,
genom granskog
till svartaste mull

Alla dessa tecken
som ska tydas,
gåtfullheten
som inte låter
sig avkodas

Reser mig på nio.


torsdag 1 november 2018

KarmaMan blir
det man sagt,
gjort och varit

Resten är
en strimma ljus,
samma i alla 
människor

Jag har tyckt
om att leva
men jag tror
  det blir
bättre sedan 

söndag 28 oktober 2018

Heroinet / Heroin


Det sägs
att summan
av våra laster
är konstant

   ...

Jag skulle
satsat hårdare
på heroinet

Det hade
   förenklat
mitt liv

Fört mig närmare
   Gud
   
   ...

Men jag ville 
något annatfredag 26 oktober 2018

Njutånger / Fall


Jag tror det var
den ständiga 
jakten på njutning
som till slut
fick mig på fall

    ...

Nu känner jag 
   att
allt är förändrat

    ...


   Kanske