måndag 13 oktober 2014

Kunskapslyftet


Fåglar är en klass tvåbenta, endoterma*, äggläggande ryggradsdjur med näbb, vingar och fjädrar. De flesta fåglar kan flyga, men inte alla.

Endoterma = Djur som är beroende av invärtes processer som muskelskakningar, förbränning av fett, svettning för att kontrollera kroppstemperaturen.

1 kommentar: